Новости

Жиырма бес жыл БІЗГЕ НЕ БЕРДІ?

«Обще­ствен­ная пози­ция»

(про­ект «DAT» №46 (363) от 15 декаб­ря 2016 г.

Апта апты­ғы

Желі­де­гі үш жаз­ба


Осы 25 жыл­да 100 жылға тати­тын, істел­ген жұмыс – қай жұмыс?

Эко­но­ми­ка­мыз деу­ге аузы­мыз бар­май­ды. Қай өндірісті жолға қой­дық? Маши­на жасау, ста­нок жасау, при­бор жасау? Ұшақ жасау? Атом өнер­кәсібі? Кос­мос? Жал­пы, не шыға­ра­мыз?

Ауыл шару­а­шы­лы­ғы сол бұры­нғы орнын­да, мал басы, сірә, кеміді.

Әлде тілі­міз дамып, шын мәнін­де мем­ле­кет­тік тіл­ге айнал­ды ма? Әлде ғылым-білім дамы­ды ма? Олай бол­са, мүм­кін, әлем­дік ғылы­ми жаңа­лық ашқан шығар­мыз?

Әлде әде­би­еті­міз дамып, біреу-міреу Нобель сый­лы­ғы­на ие бол­ды ма?

Мүм­кін, бар­лық облыс орта­лы­қта­ры авто­бан­дар­мен қосы­лған шығар? 2–3 темір жол вет­ка­сын 100-жыл­дық жұмыс деу­ге кел­мес.

Шека­ра­мыз бекіді дей­тіні­міз қалай? Онда неге Ресей темір жолы біздің мем­ле­кет­тің ішін­де жүр?

Мүм­кін, мықты, тәу­ел­сіз мем­ле­кет құрған шығар­мыз? Онда неге ЕАО, КО сияқты ұйым­дарға кіре­міз де, соның сал­да­ры­нан эко­но­ми­ка­мыз ілгеріле­удің орны­на кері кете­ді?

Менікі әзіл емес – шыным. Түсіне алар емес­пін. Осы сөз үне­мі айты­лып келеді, соның не екенін біл­гім келеді.

Қуа­ныш ЕДІЛХАНТЕГІНовости читателей

Кожедый желающий может добавить свою новость или материал на сайт.

ДОБАВИТЬ